Me har dusjkabinett som ligg skjerma frå resten av garderoben.
Me har ei badstove i kvar garderobe.
Badstovene er tilgjengeleg i heile opningstida, og vi set den på for deg ved forespørsel.