Inne i småsalen har me 11 romaskinar til disposisjon, anten du vil trena på eigenhand eller ilag med andre på gruppetreningane.

På veggen ved den første maskina har me montert eit håndtak slik at det er enklare for dei som treng litt ekstra hjelp å koma seg ned og opp igjen frå romaskina.


Småsalen vår kan du bruka til
eigentrening eller vera med på gruppetimar.
Her har me blant anna 10 apparat som trenar heile kroppen. Me har òg TRX "slyngetrening" og matter
til tøying og andre øvingar.

Ei oversikt over når det pågår gruppetimar inne i salen heng på utsida av døra.


Me har eigen spinningsal med 30 LifeCycle syklar til disposisjon på våre
spinningtimar.

Her kan me spele av GlobeRacer sykkelløyper på storskjerm. Dersom du har Suunto pulsbelte vil òg
ei oversikt over pulsnivået ditt visa på skjermen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Aerobicsalen vår, på 200 kvm, vert brukt til
fleire av gruppetimane våre. Her har me blant anna Zumba, Bootcamp, Yoga, Teenage Dance,
D.I.M. & Tøy, Indoor Walking og Styrke i Sal.

Det hender at me set opp ein og anna time av Bosu, Step og Aerobic, men desse står ikkje fast på timeplanen.
Me har fleire ellipsemaskinar til fri bruk
for medlemmane våre.
Desse står plassert i den nedre styrkeavdelingen.Her har me også 11 møller,
både vendt ut mot vindauga og nokre inn
mot resten av salen.
Me har òg ergometersyklar med ryggstøtte.
Dette er en sittesykkel som gir mindre belastning på knær og rygg.På andre sida av den nedre styrkesalen finn du «Kettlebells-gropa», som er eit styrkerom innreda for funksjonell trening.
Her har me eit stort utval av Kettlebells av ulik vekt. Me har også boksesekk, eit sett med ringar som heng frå taket, i tilegg til vektstenger og vektskiver.

Her nede er det også plass til tøying og bøying.Øvre Styrkesal med utstyr fra GymLeco.

Hos oss har me tilrettelagt for rullator, barnevogn, rullestol etc. med rampe, heis, håndtak og fjerning av dørtersklar.


Nedre styrkesal med utstyr fra Hammer Strength og Life Fitness