Barnerommet er for øyeblikket ikkje bemanna

Det er heilt i orden at medlemmar lar borna sine bruke rommet, om dei er gamle nok til å klare seg sjølve på barnerommet.
Retningslinjer for bruk av barnerommet
- Barnet skal registrerast med namn og alder.
- Du registrerer namnet ditt og kva aktivitet du skal på. Dette i tilfelle me må hente deg.
- Er barnet sjukt og ikkje kan vera i barnehage kan du deverre ikkje nytta deg av vårt barnerom.
- Mat og snop er ikkje tillete på barnerommet.
- Er barnet så lite at det ikkje kan sittja sjølv ein ha med barnesete.
- Nokre barn brukar gjerne litt lenger tid på å bli trygg, då set me pris på at du tar korte treningsøkter i byrjinga.
- Rommet skal alltid ryddast etter bruk.

Barn kan ikkje opphalde seg i treningslokala, då me ikkje står
ansvarleg ved eventuelle personskader.


- The child must be registered with name and age.
- Give your name and planned activity, in case we need to come get you.
- If your child is sick and must stay home from kindergarten they can not use our kidsroom facilities.
- Food and candy is not allowed in our kidsroom.
- Some children may need more time to feel safe. We appreciate it if you begin with short training sessions in this case..
- Always tidy the room after use.

No kids are allowed outside of the kidsroom.