Som medlem hjå oss får du rabatt somme stader:
As a member at Heiane Trening & Helse you get a discount at our partners:
Bedriftar som sponsar litt av treningsavgifta til sine tilsette!
These companies sponsor some of their employees' membership fee!

Coop Extra
Rema 1000
Engelsen bygg Kåreviksmarka Barnehage AS
Avdeling Bergen Brødrene Dahl Bil SIM
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Sunnhordland Lufthamn AS
Valvatna FUS Barnehage AS Wartsila Ship Design Norway AS
Statoil Kværner Stord
Apply Opero
Advantec Elkjøp

Friske tilsette = redusert sjukefråver!
Healthy employees = reduced leave of abcense!
Kværner Stord AS
Me held to saltimar pr. veke for dei tilsette i Kværner.
Me vekslar mellom Spinning, Globeracer, Indoor Walking og styrketrening.
Ta kontakt internt for å melda deg på gruppetimane.
We have two classes pr week for Kværner employees.
We alternate between Spinn class, Globeracer, Indoor Walking and strength.
Contant Kværner to sign up for the classes.
Me held to spinningtimar pr. veke for dei tilsette i Apply.
Ta kontakt internt for å melda deg på gruppetimane.
We have two spinning classes pr week for Apply employees.
Contact Apply to sign up for the classes.
opero stord
Opero leig "småsalen" for gruppetrening til eigne tider.
Opero uses our circuit training room for closed classes.
wartsila stord
Elkjøp Heiane