Som medlem hos Heiane Trening & Helse
får du rabatt somme stader:
As a member at Heiane Trening & Helse you get a discount at some of our partners:


Som medlem hos Heiane Trening og Helse får du rabatt hos Intersport Heiane, ved framsyning av gyldig medlemskort. Rabatten gjeld -15% på klede og sko, og -10% på hardvare.
Velværetunet er eit unikt og flott spa og behandlingssenter, som tilbyr behandlingar for både enkelpersonar, og personar i grupper.
Dei har mangen års erfaring, og utdanning innan kropp og helse.
Med SomeBody er det enkelt å få eit bedre kosthald samstundes som du spiser det du er glad i.
Begrens mengdene, ikkje kosthaldet!
Det finnes ikkje usunn mat, berre usunne mengder!

Bedriftar som sponsar litt av treningsavgifta til sine tilsette!
These companies sponsor some of their employees' membership fee!

Coop Extra
Rema 1000
Engelsen bygg Kåreviksmarka Barnehage AS
Avdeling Bergen Brødrene Dahl Bil SIM
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Sunnhordland Lufthamn AS
Valvatna FUS Barnehage AS Wartsila Ship Design Norway AS
Statoil Kværner Stord
Apply Opero
Advantec Elkjøp
NAV Stord Westcon
Heiane og Litlabø mottakssenter Intersport Heiane

Friske tilsette = redusert sjukefråver!
Healthy employees = reduced leave of abcense!

Kværner Stord AS
Me held to saltimar pr. veke for dei tilsette ved Kværner Stord.
Me vekslar mellom Spinning, Globeracer, Indoor Walking og styrketrening.
Som regel har me 30 minuttar Spinning, etterfulgt av 30 minuttar Styrkesirkel.
Ta kontakt internt for å melda deg på gruppetimane.
We have two classes pr week for Kværner Stord employees.
We alternate between Spinning, Globeracer, Indoor Walking and strength classes.
For the most part we do 30 minutes Spinning + 30 minutes Sircle-training.
Contant Kværner to sign up for the classes.
opero stord
wartsila stord