LIVEA LIVSSTILSKURS
Dette er eit livsstil- og vektreduksjonskurs for deg som ynskjer å gå ned 10 - 50 kg.
Kurset varer i 1 år, og de treffest i grupper dei første 16 vekene. Deretter vert det individuell oppfølgjing mellom kvar deltakar og kursleiar.
Det vert undervist innan fagområda kosthald, fysisk aktivitet og mentalt fokus, og me har felles treningar tilpassa gruppa.
Her nyttar du deg av VLCD produkt, og desse er berre tilgjengeleg for personar som går/har gått på livsstilskurs.
LIVEA - GJER DET SJØLV
For deg som ynskjer å gå ned 2 - 10 kg men ikkje ynskjer å gå på kurs, kan Livea -Gjer det sjølv- vera eit flott alternativ.
Her byter du ut 2-3 av dagens måltid med Liveas LCD produkt og følgjer i tillegg råda som står i -gjer det sjølv- brosjyren.
Livea - Gjer det sjølv - egnar seg for menneske med god helsetilstand, som føler dei kan gjennomføre ein vektreduksjon utan hjelp og vegledning.


LIVEA XPRESS
Livea Xpress er eit kurs for deg som ynskjer å gå ned 4-8 kg. Dette er eit intensivt kurs som går over 8 veker. 2 gangar i veka vil grupper på 4 treffast for felles trening med PT (Personleg Trenar).
Deltakarane vil få tilpassa kostplanar, som vil bestå av ein kombinasjon av vanleg, sunn mat og Liveas LCD produkt.
Deltakarane kan velja blant 5 ulike LCD produkt.Livea dietten
Instagram
Google+