Medlemsavtalar
Hovudsenter Heiane

12 mnd bindingstid
Kortgebyrkr100,-kjem i tilegg på alle avtalar. Dette kortet kan og nyttast som nøkkelkort.


6 mnd bindingstid
Kortgebyr kr 100,- kjem i tilegg på alle avtalar. Dette kortet kan og nyttast som nøkkelkort.

PLUSS medlemsskap
For deg som allerede har medlemsskap på hovudsenter men ynskjer tilgang til filial i tillegg.
195,- ekstra pr mnd 195,- ekstra pr mnd
Ordinær avtale
Denne avtalen inkluderer tilgang til alle våre gruppetimar. Kan kombinerast med nøkkelkortavtale.
455,- pr mnd
507,- pr mnd
Føremiddagsavtale
Med denne avtalen kan du trena mellom 08.30 og 14.00 alle vekedagar. Inkluderer tilgang til alle våre gruppetimar.
350,- pr mnd
400,- pr mnd
Student/Pensjonist/Trygda
Same innhald som vår ordinære avtale.
Gyldig bevis må leggjast fram.
400,- pr mnd
400,- pr mnd
Ungdomsavtale 15 - 18 år
Same innhald som vår ordinære avtale.
Ikkje mogleg å kombinera med nøkkelkortavtale.
340,- pr mnd
450,- for klippekort 12 klipp
390,- pr mnd
Teenage avtale 12 - 15 år
Gjeld berre for eigne teenagetimar.
350,- for klipperkort 12 klipp.
250,- pr mnd (inga bindingstid)
250,- pr mnd (inga bindingstid)
Avtale utan bindingstid
Inkluderer tilgang til alle våre gruppetimar.
560,- pr mnd (inga bindingstid)
Pendlaravtale
Pendlar 50/50
Pendlar anna rotasjon
260,- pr mnd
335,- pr mnd

Andre tilbod Heiane


Klippekort 20 klipp
Gir tilgang til eigentreningog og gruppetimar.
2000,- for 20 klipp

Klippekort ZUMBA 10 klipp
Gir berre tilgang til zumbatimar.
900,- for 10 klipp

Klippekort YOGA 10 klipp
Gir berre tilgang til Yogatimar.
900,- for 20 klipp
Drop in mån-fred.
For alle som ikkje er medlem hos oss.
120,- pr besøk

Drop in laurdagar
For alle som ikkje er medlem hos oss.
25,- pr besøk

Nøkkelkort 18 års aldersgrense
Gir tilgang til senteret utanom opningstidene.
35,- pr mnd

Personleg treningsprogram vaksen
Her får du eit individuelt treningsopplegg satt opp av våre medlemstrenarar.
250,- pr program

Personleg treningsprogram ungdom
Her får du eit individuelt treningsopplegg satt opp av våre medlemstrenarar.
200,- pr program

Treningsgruppe for utviklingshemma ungdom føregår i "småsalen" som er eit eige rom på hovudssenteret vårt på Heiane. Kl. 17:00 kvar onsdag, med "instruktør" som er med å motiverer og veileder.
150,- pr mnd
Medlemsavtalar på
filial Leirvik + Sagvåg


12 mnd
320,- pr mnd
6 mnd
360,- pr mnd
12 mnd kontantkjøp
299,- pr mnd
6 mnd kontantkjøp
330,- pr mnd
3 mnd kontantkjøp
395,- pr mnd
Klippekort 20 klipp
1000,-
Klippekort 10 klipp
600,-
Klippekort 3 klipp
285,-
Personleg treningsprogram
Her får du eit individuelt treningsopplegg
satt opp av våre medlemstrenarar.
450,- pr program
Mange bedrifter har avtale med oss, der dei sponsar delar av månadsprisen for sine ansatte. Ta kontakt med din arbeidsgjevar, eller oss, for informasjon om denne ordninga.
We have special offers for some of our local businesses, and some of them even sponsor their employees with their gym fees.
Alle som vel å ikkje aktivere AvtaleGiro vert belasta med fakturagebyr på kr 50,- i tillegg til treningsavgifta.
If you choose not to sign the AvtaleGiro, you will be charged with a billing fee of NOK 50 each month.
Instagram
Google+