Medlemsavtalar
Hovudsenter Heiane

12 mnd bindingstid
Kortgebyrkr100,-kjem i tilegg på alle avtalar. Dette kortet kan og nyttast som nøkkelkort.


6 mnd bindingstid
Kortgebyr kr 100,- kjem i tilegg på alle avtalar. Dette kortet kan og nyttast som nøkkelkort.

PLUSS medlemsskap
For deg som allerede har medlemsskap på hovudsenter men ynskjer tilgang til filial i tillegg.
195,- ekstra pr mnd 195,- ekstra pr mnd
Ordinær avtale
Denne avtalen inkluderer tilgang til alle våre gruppetimar. Kan kombinerast med nøkkelkortavtale.
478,- pr mnd
533,- pr mnd
Student / Pensjonist / Trygda
Same innhald som vår ordinære avtale.
Gyldig bevis må leggjast fram.

420,- pr mnd
Ungdomsavtale 15 - 18 år
Same innhald som vår ordinære avtale.
Ikkje mogleg å kombinera med nøkkelkortavtale.
357,- pr mnd
473,- for klippekort 12 klipp
410,- pr mnd
Avtale utan bindingstid
Inkluderer tilgang til alle våre gruppetimar.
588,- pr mnd (inga bindingstid)
Pendlaravtale
Pendlar 50/50
Pendlar anna rotasjon
273,- pr mnd
373,- pr mnd

Medlemskort-kortgebyr
Inngår på alle nye kontraktar dersom du
ikkje alt har eit kort frå tidlegare.
110,-
(eingongssum)
Andre tilbod Heiane


Klippekort 20 klipp
Gir tilgang til eigentreningog og gruppetimar.
2100,- for 20 klipp

Klippekort ZUMBA 10 klipp
Gir kun tilgang til zumba timar.
945,- for 10 klipp

Klippekort Teenage Dance 12 - 15 år
Gir kun tilgang til teenage timar.
368,- for 12 klipp
YOGA timar
Kun mulig å kjøpe drop-in. (betale pr time)
35,- for medlem
65,- dersom du ikkje er medlem

Drop in måndag - fredag.
For alle som ikkje er medlem hos oss.
125,- pr besøk

Drop in laurdagar
For alle som ikkje er medlem hos oss.
30,- pr besøk

Nøkkelkort 18 års aldersgrense
Gir tilgang til senteret utanom opningstidene.
35,- pr mnd

Personleg treningsprogram vaksen
Her får du eit individuelt treningsopplegg satt opp av våre medlemstrenarar.
270,- pr program

Personleg treningsprogram ungdom
Her får du eit individuelt treningsopplegg satt opp av våre medlemstrenarar.
210,- pr program

Treningsgruppe for utviklingshemma ungdom føregår i "småsalen" som er eit eige rom på hovudssenteret vårt på Heiane. Kl. 17:00 kvar onsdag, med "instruktør" som er med å motiverer og veileder.
150,- pr mnd
Klippekort barnepass 10 klipp
Måndag og Onsdag, kl. 17:00 - 19:00
250,- for 10 klipp (25,- pr gang)
Drop-in barnepass
Måndag og Onsdag, kl. 17:00 - 19:00
30,-
Medlemsavtalar på
filial Leirvik + Sagvåg


12 mnd
336,- pr mnd
6 mnd
378,- pr mnd
12 mnd kontantkjøp
314,- pr mnd
Totalt kr 3768,-
6 mnd kontantkjøp
347,- pr mnd
Totalt kr 2082,-
3 mnd kontantkjøp
415,- pr mnd
Totalt kr 1245,-
2 mnd kontantkjøp
425,- pr mnd
Totalt kr 850,-
1 mnd kontantkjøp
436,-
Personleg treningsprogram
Her får du eit individuelt treningsopplegg
satt opp av våre medlemstrenarar.
475,- pr program
Mange bedrifter har avtale med oss, der dei sponsar delar av månadsprisen for sine ansatte. Ta kontakt med din arbeidsgjevar, eller oss, for informasjon om denne ordninga.
We have special offers for some of our local businesses, and some of them even sponsor their employees with their gym fees.
Alle som vel å ikkje aktivere AvtaleGiro vert belasta med fakturagebyr på kr 50,- i tillegg til treningsavgifta.
If you choose not to sign the AvtaleGiro, you will be charged with a billing fee of NOK 50 each month.
Instagram
Google+