TIMEPLAN FOR JANUAR 2018
For dei som går på Yoga: For ikkje medlem kr. 65,- / For medlem kr. 35,-
For dei som går på Teenage Dance: Me selger eigne klippekort for denne timen.
Klippekort 12 klipp: kr 350,-
For dei som går på Zumba: Me sel eigne klippekort for dei som kun ønskjer å gå på zumba-timar.
Klippekort 10 klipp: kr 900,-
OBS!
Dersom ein gruppetime har dårlig oppmøte over lengre tid vert den tatt av planen.
Timeplanen vert endra i forbindelse med påske, mai, sommar, haust og desember.
Små endringar kan elles og førekomme, så det er lurt å sjekke heimesida vår inni mellom.
Me legg også ut informasjon på Facebook sida vår.
Reservering av plass på våre gruppetimar.
Som medlem hos oss får du moglegheit til å reservere plass på våre gruppetimar.
Dette gjør du via heimesida vår der du loggar deg inn på "min side". Dersom timar vert avlyst eller endra, vil du som har booka plass automatisk få ein tekstmelding om dette.
Reservering av plass på gruppetimar kan gjerast frå kl 06:00, heile 6 dagar før aktuell time.
Ein må møta 10 minuttar før timen startar. Reserverte plassar der medlemmen ikkje er oppmøtt innan
10 minuttar før timen; går til andre som møter opp og ynskjer plass. Du kan kansellera reservasjonen seinast ein time før aktuell gruppetime startar. Eventuelt ring oss så kan me kansellera reservasjonen din manuellt.
Om du unnlet å kansellera reserverte plassar 3 gangar i løpet av ein periode på 30 dagar,
mistar du moglegheita til å reservere plass for ein mnd.
Du kan likevel delta på timar ved oppmøte direkte på senteret.


Instagram
Google+