Litt om våre gruppetimar:
Basisball
RAW: Hovudfokus på denne timen er uthaldande og eksplosiv styrke. I tillegg stiller dei fleste øvingane krav til stabiliserande styrke. Ei treningsform som fokuserer på treningseffekt for store delar av kroppens muskelgrupper.
4X4: Her er fokuset langintervall, høg puls og effektivitet. Langintervalltrening vekslar mellom periodar med høg intensitet og periodar med kvile.
Express: Dette er ein litt kortare time som er super å kombinere med enten ein time som startar før eller ein som startar etterpå.Indoor Walking
Kjempespanande konsept for gruppetrening der me nyttar ellipsemaskinar! (crosstrainer)
Prinsippet kan minna litt om spinning, men her står me oppreist og trenar.
I tillegg til at me nyttar bein nyttar me og armane. Me har berre 14 maskinar så det vera lurt å tinga plass på førehand.Catslide
Dette er styrketrening der me brukar sklimatter med lav friksjon under føter og hender. Du bruker kroppstyngda di som belasting og kontrollerer kor tungt du jobbar ved å skli kortare eller lenger ut frå utgangspunktet. Du kan enkelt auka belastina når du vert sterkare. Her jobbar du mest med kjernemusklaturen som er dei djupe rygg- og magemusklane. Desse musklane er viktige for god kroppshaldning og balanse.
Express: Dei beste catslide øvelsene for sete og lår samla i ein litt kortare time. Super som kombinasjonstime.
Booty builder
På denne timen er det fokus på trening av sete og lår. Me brukar kroppsvekt, strikkar og / eller vekter.
Timen varer ca 25 minutt og er super å kombinera med Spinning (30 min) som startar rett etter.Styrke overkropp
Her trenar me styrke for overkroppen med vektstenger og manualar. Dette er ein time som passar for alle og er ein super kombinasjonstime. På onsdagar kan den kombinerast med Indoor Walking som startar før eller etter, og på fredagar kan den kombinerast med Spinning som startar rett etter.Spinning
Dette er innandørs sykling og passar for alle! Du styrer sjølv motstanden. Ein trener både kondisjon og forbrenning.
Ynskjer du meir resultatretta trening kan du kjøpe SUUNTO pulsbelte hos oss. Registrer deg i systemet og du vert knytt opp mot pulsbiletet på storskjem. Resultatet vert sendt direkte til deg på epost etter kvar økt.
Somme timar køyrer me GLOBERACER, då følgjer me spanande løyper på storskjerm.

Yoga Hatha
Denne type yoga er veldig rolig, og dei forskjellige stillingane glir over i kverandre i eit langsamt tempo. Derfor passa denne for alle, og er ein god introduksjon til yoga. På timen jobbar me med tilstedeværelse
gjennom pust, beveging og avspenning.


Bootcamp
Dette er sirkeltrening med høg intensitet og øvingar for både styrke og kondisjon. Timen er for deg som ynskjer ei utfordring som gir resultat. Utstyr me nyttar er blant anna sandsekkar, kettlebells, TRX-slynger, medisinballar, sklimatter, step, romaskin, strikk og eiga kroppsvekt.
For dei som vil ha ei ekstra god økt, kan denne timen kombineras med Spinning som startar i forkant.Styrke i sal
Dette er rekna som verdas raskaste måte å koma i form på. Kjempeeffektiv feittforbrenning og oppstraming. Her brukar me vektstenger og trenar heile kroppen på ein enkel og effektiv måte. Her er det musikk og god stemning!


Zumba
Kjempekjekk trening med latinske rytmar ein vert glad av. Her kan alle vera med, ung eller eldre.
I hovudsak er det Merenge, Salsa, Reggaeton og Cumbia som er dansesjangerane, men me legg gjerne til alt frå pop og hip hop til samba, swing og bollywood.
Toning: Her legg instruktøren inn styrke og oppstramande øvingar med kjekke zumba-manualar med litt "lyd" i.

D.I.M. & tøy
Djup Intensiv Muskeltrening og Tøy.
Dette er timen for deg som vil strama opp og verta mjuk i kroppen. Timen er utan hopp og sprett og passar alle. Me bruker eigen muskelstyrke, ingen vekter. Lår, legger, sete, mage og korsrygg er hovudmusklane som vert trent. Me tøyer både før, under og etter at øvingane er gjennomført.
Styrkesirkel
Her har me sirkeltrening og nyttar styrkeapparat i eigen sal, ofte kombinert med romaskinar. Me har 11 romaskinar og 10 andre styrkeapparat inne i småsalen som me nytter. Her får du trena heile kroppen i enkle maskinar med instruktør som rettleiar. Enkelte gonger kan me og bruke TRX (slyngetrening) og andre øvingar på matter.
Teenage Dance
Dette er ein kjempe kjekk time for ungdom mellom 12 - 15 år! Her vert det dans av zumba / hip-hop, med inspirerande musikk, motiverande instruktør og super stemning.
Me selger eigne klippekort til denne timen.
Klippekort 12 klipp: kr 350,-.
Instagram
Google+