Me har tre treningssenter på Stord
Heiane - Leirvik - Sagvåg

Heiane
På Heiane finn du hovudsenteret vårt, her er det bemanna og ein kan vera med på gruppetimar.
Det er 15 års grense for medlemsskap her, men dei mellom 12 - 15 kan kjøpe tilgang til eigne timar.
Med nøkkelkort kan ein trene her utanom opningstidene.
For å kjøpe medlemsskap på hovudsenteret må ein gjere dette i vår resepsjon, det er ikkje mogleg å kjøpe via internett.

Leirvik - Sagvåg
På Leirvik og i Sagvåg har me to ubemanna filialar.
Medlemsskap på filial må kjøpast via internett.
Kjøp av medlemsskap gir tilgang på begge desse treningssentrane.
For tilgang bruker du ein personleg kode som du får tildelt av oss.
Sjå meir info under.
Buy access to our fitness center in Leirvik and Sagvåg through the link above
- Kjøp av medlemsskap på filial er kun tilgjengeleg online.
- For utviding av eksisterande medlemsskap på hovudsenter, ta kontakt i resepsjonen. Meir info her
- Filialane er ubetjente senter og krev gyldig kode/kort for tilgang.
- Alle medlemsskap nedanfor gir tilgang både på Leirvik og Sagvåg.
- Det er 18 års aldersgrense for å trene på filial.
- Alle skal nytta eigen kode for inngang. Den som tek med seg andre på sin kode vert umiddelbart sperra.
- Det kostar kr 600,- for å opne sperra kode/kort igjen.

- You can only buy access online through this website.
- To expand an excisting memebership at our main fitness center at Heiane, contact the reception.
- All memberships below gives access to both our fitness centers in
Leirvik and Sagvåg
- It is a strict age limit of 18 years.
- Everyone must use their own personal code to go inside. If you bring others with you your code will be blocked immediately.
- You must pay a fee of NOK 600 to open your blocked code/card.
Treningstider på filial.
Accessible hours in our unstaffed fitness centers
Sundag - Fredag: 05.30 - 23.30
Laurdag: 05.30 - 21.00
Dersom du skal parkere utanfor filialen på Leirvik må du ikkje parkere på sjøhuset sine parkeringsplassar. Dette er privat parkering og dykk vil risikere å få bilen taua vekk!

Please do not use the private parking spaces, your car might get towed away!
Alle som vel å ikkje aktivere AvtaleGiro vert belasta med fakturagebyr på kr 50,- i tillegg til treningsavgifta.
If you choose not to sign the AvtaleGiro, you will be charged with a billing fee of NOK 50 each month.
Instagram
Google+